ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

21092561 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ (1)