ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องภ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องภ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17092561 ประกาศผู้ชนะฯ เครื่องถ่ายเอกสาร