ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันเหลื่อมปี 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันเหลื่อมปี 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13092561 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างมุกดาหาร