ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์และบริการดูแล Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ฺBack Office) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์และบริการดูแล Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ฺBack Office) ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12092561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่อลิขสิทธิ์