ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)