ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักคณะกรรมการกีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักคณะกรรมการกีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12092561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอม (1)