ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตรผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตรผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 12 ก.ย.61