ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ ในยุต Thailand 4.0 รองรับยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ ในยุต Thailand 4.0 รองรับยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11092561 ประกาศผู้ชนะจัดประชุมยุทธศาสตร์ กกท.