ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการพัฒนา อุดหนุน สนับสนุนศักยภาพสมาคมสโมสรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการพัฒนา อุดหนุน สนับสนุนศักยภาพสมาคมสโมสรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ ลงวันที่ 10 กย 61