ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน bidding) ฝ่าย Social Influencer และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน bidding) ฝ่าย Social Influencer และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07092561 ประกาศผู้ชนะสร้างภาพลักษณ์ ครั้งที่ 4