ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของสำนักคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของสำนักคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

04092561 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานกีฬามวย