ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04092561 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์