ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นฟลอร์ลีลาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นฟลอร์ลีลาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นฟลอร์ลีลาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง