ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความต้องการของนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค และทบทวนมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความต้องการของนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค และทบทวนมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ที่ปรึกษารับรองอาเซียน 29 ส.ค. 61