ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวและงาน Buriram Night ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวและงาน Buriram Night ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

21082561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา