ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

16082561 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา