ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมดำเนินการจัดอบรมและวัดประเมิน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมดำเนินการจัดอบรมและวัดประเมิน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

16082561 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพฯ (2)