ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกีฬาและเยี่ยมชมกิจการของผู้สนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกีฬาและเยี่ยมชมกิจการของผู้สนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีการคัดเลือก

09082561 ประกาศผู้ชนะญี่ปุ่น