ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ สอบคัดเลือก