ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2561-2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2561-2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธสาตร์ปฏิบัติการดิจิทัล 31ก.ค.61