ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตรา SAT APPROVED และศูนย์ทดสอบมาตราฐานอุปกรณ์กีฬาและสถานที่แข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตรา SAT APPROVED และศูนย์ทดสอบมาตราฐานอุปกรณ์กีฬาและสถานที่แข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับการใช้ตรา SAT APPROVED