ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจสอบอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์แบบเปิด ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจสอบอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์แบบเปิด ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเจาะจง

ประกาศ 9 ก.ค.61