ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

06072561 ประกาศผู้ชนะ (เรือแคนู)