ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแนวทางการบริหารขับเคลื่อนค่านิยม กก. (VRSAT) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแนวทางการบริหารขับเคลื่อนค่านิยม กก. (VRSAT) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ VRSAT