ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ กกท. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ กกท. โดยวิธีคัดเลือก

04072561 ประกาศผู้ชนะ (เครื่องสูบน้ำ)