ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 05062561