ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนาระบบ การเงินฯ (4 มิ.ย.61)