ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจมาตราฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (์National Training Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจมาตราฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (์National Training Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

2. ประกาศผู้ชนะ ที่ปรึกษาสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ NTC (4 มิ.ย. 61)