ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 กลุ่มภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 กลุ่มภาค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry)