ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดทำเว็บไซด์บริการข้อมูลข่าวสารสถานีทีวีกีฬา (T-Sports Channel) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดทำเว็บไซด์บริการข้อมูลข่าวสารสถานีทีวีกีฬา (T-Sports Channel) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ งานทำเว็ปไซต์ 22052561