ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจ้างเหมาบริการจ้างผลิตสื่อรายการโทรทัศน์