ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้าม 02052561