ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาอุตสาหกรรมกีฬา วันที่ 2พ.ค.61