ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างควบคุมงานปรับปรุงศูนย์ฝึกฯ