ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2561 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2561 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษสำรวจความพึงพอใจ