ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากร ในองค์กร เฟส 3 ปกระจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากร ในองค์กร เฟส 3 ปกระจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะพัฒนาระบบ HR เฟส 3