ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกิจกรรมด้านนันทนาการและวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน SportAccord Convention 2018 ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกิจกรรมด้านนันทนาการและวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน SportAccord Convention 2018 ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกิจกรรมด้านนันทนาการและวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน SportAccord Convention 2018 ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

10 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ