ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดประชม Sport Accord 2018