ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแสกนอาวุธ(วอร์คทรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแสกนอาวุธ(วอร์คทรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนอาวุธ 9 เม.ย.61