ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินการบริหารจัดการออย่างมีมาตราฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินการบริหารจัดการออย่างมีมาตราฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมิน MODEL 9 เม.ย. 61