ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ Sport Accord Convention 2018 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะระบบสารสนเทศ Sport Accford 2018