ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการส้่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข้งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ผ่านสื่อโทรทัศน์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการส้่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข้งขันเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่ 18 ผ่านสื่อโทรทัศน์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

31072561 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อโทรทัศน์