ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำคณะคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เดินทางศึกษาดูงานด้านสถานกีฬาและสิทธิประโยชน์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างนำคณะคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เดินทางศึกษาดูงานด้สนสถานกีฬาและสิทธิประโยชน์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ เกาหลี