ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย (นำร่องครั้งที่ 1)

ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย (นำร่องครั้งที่ 1)

13092561 ราคากลางมวยไทยไกด์