ประกาศจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตรฐานค่ายมวยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าย มวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศขายแบบจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตรฐานค่ายมวยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าย มวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเชิญชวน 12092561