ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง

ประกาศวันที่

23 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ