ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

05092561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฯ