ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562