ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่เหลงและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง

26102561 ประกาศแผน งานก่อสร้างออกแบบศูนย์ฝึกมวย