ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13092561 ประกาศแผนจ้างพัฒนาระบบดิจิทัล62